[ประกาศ] ทาง IDC จะมีการ MA ระบบในวันที่ 10 มิถุนายน ช่วงเวลา 2.00 - 5.00 น. อาจจะกระทบกับระบบ Network 10-15 นาที

** ประกาศนะครับ **ทาง IDC จะมีการ MA ระบบในวันที่ 10 มิถุนายน ช่วงเวลา 2.00 - 5.00 น. อาจจะกระทบกับระบบ Network 10-15 ... Read More »

2nd Jun 2016