** ประกาศนะครับ **
ทาง IDC จะมีการ MA ระบบในวันที่ 10 มิถุนายน ช่วงเวลา 2.00 - 5.00 น. อาจจะกระทบกับระบบ Network 10-15 นาทีนะครับ


" เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์ข้อมูล อาคารเดอะคลาวด์ ถนนรัชดา-รามอินทรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่และเวลา:    วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๒:๐๐ น. ถึง ๐๕:๐๐ น.

ระยะเวลา:         ๓ ชั่วโมง

รายละเอียด:      ทางวิศวกรเครือข่ายของบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างศูนย์ข้อมูลและดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชุดใหม่เข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายหลักของศูนย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบ       การดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 10 นาที

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่ ส่วนบริการลูกค้าศูนย์ข้อมูล (DCOC) อีเมล์ dc@csloxinfo.net
หรือ โทรศัพท์ +662 263 8000 ต่อ 8880

ขอบคุณที่ใช้บริการ ซีเอส ล็อกซอินโฟ
ขอแสดงความนับถือ
ส่วนบริการลูกค้าศูนย์ข้อมูล
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) "Thursday, June 2, 2016

« Back